Business Analysis byla vyvinuta našimi konzultanty na základě zkušeností a hlubokého pochopení principů efektivního řízení a organizace.
Účelem této analýzy je rychlé a jednoduché zjištění úrovně Vaší firmy a Vašich řídících schopností. Její výsledek slouží jednak Vám a jednak může být podkladem pro  vytvoření strategie postupu, jak  se můžete v těchto činnostech posunout na podstatně vyšší úroveň.
Jen pouhé přečtení  jednoho sta našich otázek, zamyšlení nad jejich obsahem, ale zejména jejich zodpovězení, Vám poskytne mnoho užitečných informací. 
Okamžitě obdržíte graf s výsledkem testu, který Vás do jisté míry informuje o silných a slabých místech Vaší firmy. Výsledný graf je rozdělen na 10 nejdůležitějších oblastí, z nichž sedm se vztahuje spíše na úroveň firmy a tři zbývající na to, jak Vy osobně přispíváte nebo ovlivňujete její chod. 
Zajímá Vás v čem je síla a naopak v čem tkví nedostatky a problémy, se kterými se vaše firma potýká, nebo proč se nerozvíjí, tak jak byste si přáli?

Vyplňte si následující test, který trvá jen několik minut,  a ihned uvidíte sami.

Odpovězte pravdivě na zadané otázky tak, že zvolíte jednu, ze tří uvedených možností s následujícím významem :

(a).....spíše ano
(b).....něco mezi
(c).....spíše ne

 

(a)

(b)

(c)

1. Ve své firmě dosahuji finančních cílů.
2. Při hledání a najímání schopných zaměstnanců jsem velmi úspěšný.
3. Na našem trhu existuje malá konkurence.
4. Pracovníky, kteří jsou v mé společnosti odpovědní za vymáhání pohledávek, bych hodnotil známkou 1-2.
5. Z hlediska toho, co dodáváme našim zákazníkům, jsme po technické stránce nejlepší
6. Provádím nebo nechávám provádět pravidelnou kontrolu našich produktů nebo našich služeb.
7. Když se pouštíme do nových obchodů, používáme výsledky průzkumu.
8. Cítím často výčitky svědomí, protože nemám dost času na svoji rodinu
9. Majitelé a vedoucí pracovníci by měli z důvodů motivace svých zaměstnanců dávat spíše neočekávané prémie než používat běžného systému odměňování.
10. Věřím, že lidem se dá pomoci.
11. Ziskovost v našem podniku měla v posledních 12 měsících klesající trend.
12. Moji zaměstnanci často nerozumí tomu, jak jejich práce ovlivňuje ostatní v podniku.
13. Aktuální potřeby našich zákazníků jsou dobře definovány a je jich užíváno pro zvýšení prodeje.
14. Zákazníci si často stěžují na chyby v našich účtech.
15. To, co dodáváme našim zákazníkům, dodáváme za normálních okolností v termínu a má to dokonce lepší kvalitu, než očekávají.
16. Používáme stížností našich zákazníků jako prostredku pro zlepšení našeho produktu, resp. služeb.
17. Vedeme si záznamy o nových klientech a víme, jak je naše reklama efektivní.
18. Mimo firmu se vyskytují určité vlivy, které právě teď vyžadují mojí pozornost.
19. Je zcela přirozené, že si management a dělníci navzájem nedůvěřují.
20. Něco mi v životě chybí.
21. S naším cash flow (tokem hotových peněz) máme problémy, které se musí vyřešit.
22. Nově najmutí zaměstnanci jsou v mé společnosti rychle zapracováni a svoji práci dělají po krátké době jak mají.
23. Náš propagační materiál již existujícím zákazníkům je účinný a přináší opakované obchody.
24. Musím často čekat na aktuální údaje o našich pohledávkách.
25. Kdybych měl lepší vybavení, mohl bych svým zákazníkům poskytovat lepší produkty, resp. služby.
26. Můj tým ví, že je dobrý, nemusím ho chválit.
27. Pro vytváření prodeje novým zákazníkům máme účinné a vyzkoušené programy.
28. Ve svém životě prožívám velké množství stresu.
29. Pokus definovat a měřit výsledky produkované každým zaměstnancem je pouze plýtvání času.
30. Existují další věci, o kterých si myslím, že bych měl se svou společností udělat.
31. Má společnost byla v posledních dvou letech účastna soudního sporu jako žalovaná strana.
32. Často shledavám, že řeším problémy, které by ostatní (manažeři, zaměstnanci) měli mít na starosti.
33. Našim pravidelným zákazníkům nerozesíláme pravidelně propagaci.
34. Moje společnost se těcí perfektní finanční důvěryhodnosti.
35. Moje prodejní oddělení si často stěžuje na naše špatné dodávky.
36. Moje firma nepotřebuje zvláštní "opravný program"
37. Naše společnost je v novinových článcích, veřejných sdělovacích prostředcích atd. líčena pozitivně.
38. Někdy si dělám starosti o své zdraví.
39. Týmová práce potlačuje kreativitu (tvořivost).
40. V mé firmě existuje jeden nebo více problémů, pro které nemám uspokojivé řešení.
41. Množství dluhů, které zatěžují moji společnost, je problémem nebo se v budoucnosti problémem může stát.
42. Kdybych nebyl tolikrát pře(vy)rušován, mohl bych každý den udělat více práce.
43. Máme speciální propagační materiály, které jsou vhodné pouze pro naše již existující zákazníky.
44. Výplata je prováděna včas.
45. Dosud jsem nevycvičil nikoho, kdo by byl stejně dobrý jako já a převzal vedení produkce nebo služeb.
46. Máme a využíváme schránku pro zlepšovací návrhy (nebo podobný systém).
47. Mám nejméně jednoho zaměstnance, jehož celá práce spočívá v rozvíjení nových obchodů.
48. V mém životě je mnoho nehod (chyb).
49. Dobrou radou by bylo soustředit se na okleštění všech možných nákladů, aby se zvýšila marže.
50. Mám v úmyslu nalézt způsob, jak se stát efektivnějším.
51. Ziskovost mé společnosti má z dlouhodobého hlediska stoupající trend.
52. Komunikace uvnitř mé společnosti probíhá hladce a rychle ke správnému člověku bez jakýchkoli nedorozumění.
53. Náš průměrný prodej na jednoho zákazníka se zvyšuje.
54. Placení daní je obvykle zpožděné.
55. Když jsem delší dobu pryč, kvalita produktů, resp. služeb se sníží.
56. Staráme se o stálé vzdělávání zaměstnanců.
57. Na naši propagační kampaň neočekáváme příliš velký ohlas.
58. Mám jeden nebo více fyzických problémů.
59. Většina lidí nechce pracovat a dělají to pouze z důvodů ekonomické nezbytnosti.
60. Hledám pomoc, abych zlepšil určitou situaci.
61. Náš hrubý prodej se za poslední dva roky zvýšil.
62. Pro zaměstnance, kteří dělají víc než je jejich povinnost, mám systém odměn.
63. Ztrácíme obchody, protože se následně nestaráme o existující zákazníky.
64. Mám rychle při ruce všechny financní informace.
65. Zaměstnanci odpovědní za produkci jsou pyšní, když uspokojí zákazníka.
66. V současné době mám několik lidí, kteří se školí, aby převzali vyšší funkce.
67. Vytváření nových obchodů nehraje velkou roli v naší obchodní strategii.
68. Při dělání rozhodnutí, kterých jsem později litoval, mě ovlivňovali ostatní.
69. Expanze není vždy žádoucí.
70. Existuje něco, co musím změnit, jinak se věci zhorší
71. Existuje nějaký vnější faktor, který ohrožuje životaschopnost mé společnosti.
72. Občas se ptám sám sebe, jak jsou ve skutečnosti někteří z mých zaměstnanců výkonní.
73. Máme kompletní a využitelnou databázi minulých a současných zákazníků.
74. Často bych si přál dostávat zprávy o naší finanční situaci rychleji.
75. Když moji zaměstnanci hovoří se zákazníky, občas se krčím a chtěl bych se schovat.
76. Postupujeme docela v pohodě bez jakéhokoli tréninku zaměstnanců.
77. Public Relations je podstatnou součástí našeho marketingu.
78. Občas zažívám období úzkosti a deprese.
79. Většina problémů mezi lidmi může být vyřešena pomocí komunikace.
80. Většina věcí, které se tváří, že lidem pomáhají, jim vlastně více škodí než prospívají.
81. Moje společnost, aby přežila, je závislá na dalších vnějších fondech (dluhy nebo subvence).
82. Graficky zpracovávám všechny klíčové statistiky ve své firmě.
83. Máme rozšiřující se základnu věrných zákazníků.
84. Fyzická inventura je vždy kompletní a aktuální.
85. V mé firmě je perfektní koordinace mezi financemi, nákupem, skladem, produkcí, logistikou, atd.
86. Princip kontroly používáme v celé naší organizaci.
87. Mám k dispozici oddělené záznamy o nových obchodech a opakovaných obchodech.
88. Osobní zisky (nejenom finanční) z toho, že podnikám, daleko převyšují těžkosti, které s tím mám.
89. Dobrý vedoucí by neměl váhat obětovat jedince pro dobro skupiny.
90. Neexistuje nic, co by mě někdo jiný mohl říci a co by mi pomohlo vést mou firmu lépe.
91. Platební schopnost mé společnosti je leší než byla před rokem.
92. Celková morálka v mé společnosti je velmi vysoká.
93. 50% nebo více z našich obchodů pochází od jednoho jediného zákazníka.
94. Vím, kam půjdou peníze předtím, než se utratí.
95. Kdybychom dělali průzkum mezi našimi zákazníky, nejméně 90% z nich by řeklo, že jsou spokojeni s tím, co jsme jim dodali.
96. Mám statistiku, která měří efektivitu naší kontroly kvality.
97. Z doporučení existujících zákazníků získáváme nové zákazníky.
98. Za stav, ve kterém se moje společnost nachází, je odpovědný někdo jiný nebo něco jiného.
99. Dobrý podnikatel si peníze spíše vydělá než půjčí.
100. Stále hledám nové způsoby, jak zlepšit sebe a svou společnost.

Vyplňte, prosím, následující údaje:

Jméno:
Firma:
Pozice:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 
 
 
(c) 2001-2011 Bernhard Schmitt. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.